Menu

Bygg

I denne fasen utføres prosjektet i samsvar med avtaler fra foregående faser, og RAS-anlegget bygges eller renoveres i henhold til tekniske spesifikasjoner og kontraktsvilkår.

Denne fasen inneholder følgende aktiviteter:
– Mobilisering, rigg og drift
– Rørinstallasjoner (over og under bakken)
– Installasjon av mekanisk utstyr
– Prosjekt- og byggeherremøter
– Kvalitetsinspeksjoner og kvalitetsrapportering
– SHA (vernerunder) oppfølging og rapportering
– Risiko- og avvikshåndtering
– Fremdrifts- og dokumentasjonskoordinering