Menu

Design

Grunnlaget og kravene fra konseptfasen brukes til å utvikle og beslutte utformingen av den endelige designen i prosjektet. Systembeskrivelser, tegninger og løsninger utarbeides, kvalitetssikres og implementeres for å inkludere alle detaljer og spesifikasjoner som kreves for å bygge anlegget.

Følgende designaspekter utarbeides og dokumenteres:
– Systembeskrivelser
– Elektrisk & mekaniske systemer
– Vannhydraulikk (trykktapsberegninger)
– Overvåkning- og styringssystemer
– Tegning og modelleringspakke
– BIM modellering (LOD 400)
– Grave- og kotetegninger
– Betongtegninger
– Produksjonstegninger
– Installasjonstegninger
– Produksjonsplan (fisk)
– Komplett energiforbruksrapport
– Utstyr- og materiallister
– Grensesnittmatrise
– P&ID (Piping/Process & Instrument Diagram)