Menu

Konsept

I denne fasen blir RAS-konseptet unnfanget og prosjektets målsettinger definert. Mulighetsstudiet brukes til å vurdere om prosjektet er levedyktig og at resultatene er oppnåelige, ved å identifisere og analysere parametere som produksjonskrav, arealutnyttelse og kostnadseffektivitet.

Ett mulighetsstudie inneholder følgende aktiviteter:
– RAS dimensjonering / Vannkvalitetsparametere
– Temperaturvariasjoner
– Salinitetsnivåer
– Oksygen- og kalkforbruk
– Biomassekapasitet og tetthet
– Biofilter- og degasserkapasitet
– Fôringsrater
– Vannflow per kar/stem & retensjonstid
– Vannutskiftning- og vanninntakskapasitet (spedevann og saltvann)
– Overordnet energiforbruksrapport
– Layout-tegninger og arealutnyttelse
– Kostnads- og risikoanalyse
– Fremdriftsplan (designfase)
– Prosjektomfang