Menu

Idriftsettelse

Når byggefasen er over, forsikrer vi at alle systemer og komponenter i RAS-anlegget er installert, testet og idriftsatt i henhold til prosjektets funksjons- og ytelseskrav. Kundens driftspersonell mottar opplæring og veiledning til anlegget.

Idriftsettelse av anlegg og opplæring av personell inkluderer:
– Iverksettelse av idriftsettelsesprosess for RAS
– Planlegg, test og dokumenter idriftsettelse og ytelse av:
– Eksterne og interne systemer
– Overvåkning- og styringssystemer
– Elektrisk og mekanisk utstyr
– Vannivåer og flow-målinger
– Vannkvalitetsparametere
– Opplæring og veiledning
– Teknisk forståelse av RAS-anlegg
– System- og brukermanualer
– Risikomomenter og vedlikeholdsmanualer