Menu

Planlegging

Design-fasen vil i noen tilfeller overlappe planleggingsfasen. I løpet av denne fasen blir tidsplaner, milepæler, prosjektavhengigheter og nødvendige dokumenter utarbeidet og forankret i prosjektgruppen.

Planene for gjennomføringen av prosjektet dokumenteres og omforenes:
– Fremdriftsplaner (bygg og idriftsettelse)
– Ressurs- og bemanningsplaner
– Koordinering av grensesnittmatrise
– Rutiner for endringsprosesser, dokumentasjon- og kvalitetskontroll
– Rutiner for SHA-rapportering og avviksregistrering
– Kommunikasjon- og møteplaner
– Frakt- transport- og logistikkplaner
– BIM-koordinering