Menu

Overtakelse

I denne fasen overføres eierskapet av RAS-anlegget, prosjektdokumentasjon og As-Built tegninger til kunden. Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling gjennomføres med prosjektgruppen før prosjektet avsluttes.

Overleveringen av prosjektet inneholder følgende aktiviteter:
– Overtakelsesforretning på anlegget
– Overlevering av prosjektdokumentasjon:
– Design,- prosjekt- og idriftsettelsesdokumenter
– Driftshåndbok (iht. NS9416)
– Samsvarserklæring og garantipakke
– Vedlikehold- og reparasjonssrutiner
– Vedlikeholds- og serviceplan
– Avvik- og erfaringsutveksling